Logo

NATURRESERVAT OCH HÄNSYNSOMRÅDE

Naturreservatet Stora Nassa ligger i Stockholms ytterskärgård, runt 15 km öster om Möja och 55 km öster om Stockholm, och nås endast med egen båt.

Reservatet bildades av länsstyrelsen 1965 i samråd med ägarfamiljen, och omfattar 2950 hektar varav 310 hektar land. Markägare och förvaltare är E. och R. Nathansons familjestiftelse Stora Nassa.

I juni år 2008 beslutade länsstyrelsen i Stockholm att Stora Nassa skulle bli ett av två hänsynsområden i länet. Syftet med beslutet är att “båtfolk, fritidsboende och andra skärgårdsgäster kunna finna lugn och ro”. Alla ombeds visa hänsyn till varandra genom att exempelvis sänka farten, ta hand om sina sopor och inte spela musik på hög volym.

Om du har några frågor om området eller dess skötsel är du välkommen att höra av dig till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturvårdsenheten Box 22067
104 22 Stockholm
Telefon 010-223 10 00

Tillsynsmannen, Stora Nassa
Erik Lindström
Telefon 08-571 640 12