Logo

HÄNSYNSOMRÅDE

Hänsynsområde betyder att ett antal rekommendationer bör följas för att bevara värdena
på störningfria platser. Följande bör beaktas inom hänsynsområdet Stora Nassa:

För mer information om hänsynsområden vänligen besök Länsstyrelsen i Stockholms hemsida www.lansstyrelsen.se