Logo

HISTORIA

Stora Nassa skärgård, eller Storskärgården som den också kallas, brukar sägas ha lika många öar som året har dagar, alltså 365 stycken.
Stora Nassa är en starkt kuperad ytterskärgård belägen inom den maritima lövskogsregionen i Stockholms skärgård.

Fiskeplats sedan 1500-talet

Fiske har bedrivits säsongsvis åtminstone sedan 1500-talet. På Stora Bonden fanns bofast befolkning från 1700-talet till 1940-talet.
Den bofasta befolkningen försörjde sig på fiske, säl- och sjöfågeljakt samt ejderduntäkt. Man hade kor och får som betesdjur på öarna.

Rikt fågelliv och maritim lövskog

Stora Nassa är ett viktigt område för fågellivet. Drygt tjugo kustfågel- arter häckar här. De vanligaste häckfåglarna är ejder, svärta, vigg och storskrake.
Svärta har dock gått tillbaka på senare år. Den så kallade maritima lövskogen är välutbildad på Stora Nassa och karaktäriseras av låga, flerstammiga björkar. Enstaka granar, tallar och alar före- kommer. På Stora Bonden finns rester av äldre markanvändning i form av en löväng med hamlade träd.