Logo

TÄLT & HUND

Tältning & hundförbud
Tältning har varit förbjuden inom Stora Nassa sedan reservatets bildande. Den ökade mängden besökare i kajak har emellertid
föranlett stiftelsen att i samråd med länsstyrelsen besluta att tältning i högst två dygn är tillåten på Stor-Sprängskäret och på Bäckskäret.

Hundförbud & undantag
Det har också varit förbjudet medföra hund iland på samtliga öar i Stora Nassa, men eftersom allt fler numera väljer att ta med sin
hund på semestern, har styrelsen beslutat att kopplad hund får medföras iland på Bäckskäret och Stora Bonden.